Toshiba Scanner – Penamat Zaman Barcode [4 gambar]

 

Toshiba telah memperkenalkan produk baru iaitu pengimbas harga barang.

Fungsi pengimbas ini sama seperti sebelum ini cuma tidak memerlukan barcode untuk mengetahui harga barang tersebut.

Cuma imbaskan barang dan mesin tersebut akan mengesannya melalui gambar yang telah di setkan.

Gambar akan diset dari pelbagai sudut dan warna.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.