Privacy


Laman web ini hak milik dan di selia oleh Effort Lab. Sila baca “Privacy Policy” ini sebelum menggunakan effortlab.com dan memberikan sebarang maklumat peribadi.

Kami melindungi dan menggunakan sebarang maklumat yang diberikan oleh pengunjung laman web ini. Kami akan meminta pengunjung memberikan maklumat yang berkaitan ketika menggunakan laman web ini.

Pengunjung disarankan melawati “Privacy Policy” dari semasa ke semasa untuk memastikan mereka sedia maklum dengan sebarang perubahan. Pengunjung juga disarankan memahami bagaimana maklumat peribadi yang diberikan akan digunakan oleh pihak kami.

 

Maklumat Peribadi

effortlab.com akan mengumpul maklumat berikut:

• Nama dan gelaran

• Email dan alamat laman web pengunjung

• Maklumat-maklumat lain yang akan digunakan oleh pihak kami sebagai medium untuk memahami pengunjung laman ini.

 

Perkongsian Maklumat

Kami akan berkongsi maklumat dengan pihak berkuasa mana-mana negara atau agensi yang ingin menjalankan siasatan. Kami akan melaksanakan perkongsian maklumat apabila dikehendaki oleh undang-undang.

Dari semasa ke semasa, pihak kami akan menghubungi pengunjung melalui email dengan tujuan penambahbaikan laman web ini. Kami tidak akan sesekali menjual, menyebarkan atau berkongsi maklumat pengunjung kepada pihak ketiga. Kami juga tidak akan “spam” email anda.

Kami memerlukan maklumat ini untuk memahami kehendak pengunjung. Maklumat ini juga amat penting untuk membantu penaja kami memahami pengunjung laman web ini dari pelbagai aspek.

 

“Cookies”

“Cookies” ialah fail yang akan ditempatkan di dalam komputer pengunjung.

Apabila anda melawati laman web ini, “Cookies” akan membenarkan aplikasi web memberi respon bahawa laman web ini dilayari oleh orang, dan bukannya robot.

“Cookies” membantu kami menyediakan laman web yang mengikut kehendak pengunjung. Kami dapat memahami samada kandungan yang disediakan berguna atau tidak kepada pengunjung. “Cookies” tidak akan sesekali menjadi akses oleh pihak kami kepada komputer pengunjung.

Pengunjung boleh mengubah kebenaran untuk menerima atau menolak “Cookies” pada “Browser Setting”. Pengunjung tidak dapat menggunakan kelebihan yang ada pada laman web ini sekiranya menolak “Cookies”.

 

“Link” kepada Laman Web Lain

effortlab.com akan mengandungi “Link” ke laman web lain. Apabila pengunjung telah menggunakan “Link” untuk meninggalkan laman web ini, kami tidak akan bertanggungjawab untuk laman web tersebut.

“Privacy Policy” effortlab.com hanya digunakan di laman web ini sahaja. Anda disarankan untuk membaca “Privacy Policy” di laman web tersebut.

 

Untuk sebarang pertanyaan atau komen mengenai “Privacy Policy”, sila hubungi kami:

contact [at] effortlab.com

Dengan menggunakan laman web ini, anda telah menerima “Privacy Policy” yang telah dinyatakan. Kami berhak mengubah polisi ini dari semasa ke semasa dan tanpa sebarang notis.