Maksud Dasar 1 Murid 1 Sukan (1M 1S)

Apa itu Dasar 1Murid 1Sukan (1M 1S)? Apa objektif dan rasionalnya pelaksanaan dasar ini? Setiap murid akan menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Ia dilaksanakan untuk menyokong Falsafah Pendidikan Kebangsaan dimana ingin melahirkan insan yang seimbang dari segi emosi dan jasmani. Murid akan terlibat secara aktif dengan menyertai aktiviti sukan sekolah sepanjang tahun.

kementerian-pendidikan-malaysia
gambar hiasan

Melalui Dasar 1Murid 1Sukan (1M 1S) dapat membina kesihatan dan meningkatkan prestasi murid yang berbakat dan berpotensi. Bakat tersebut akan terus dikembangkan lagi hinga ke tahap yang lebih tinggi.

Berikut ialah objektif pelaksanaan program ini:
Teruskan Membaca